Moms – Periodisk sammanställning

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning, SKVFS 2019:19, som träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Läs mer

Inlägget Moms – Periodisk sammanställning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se