Utbetalning av rot- och rut

Om du har utfört rot- och rut-tjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2020. Kommer din begäran om utbetalning in efter den 31 januari kan du inte få någon utbetalning.

Läs mer

Inlägget Utbetalning av rot- och rut dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se