Lagrådsremiss – nu enbart rapporteringsplikt för gränsöverskridande arrangemang

Som vi skrivit om tidigare föreslås en ny lag om rapporteringsplikt  vid skatterådgivning vid arrangemang, enligt ett EU-direktiv. I den lagrådsremiss som nu lämnats förslås inledningsvis rapporteringsplikten endast gälla gränsöverskridande arrangemang.

Direktivet innebär att det införs gemensamma EU-regler om upplysningsskyldighet för så kallade rapporteringspliktiga arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen. För att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt krävs att det är gränsöverskridande och att det uppvisar åtminstone ett av de kännetecknen som indikerar att det kan finnas en risk för skatteflykt.

– Det är intressant att lagrådsremissen nu enbart behandlar förslaget om att införa rapporteringsplikt för gränsöverskridande arrangemang, det vill säga mellan länder, säger Mikael Carlson vid Srf konsulterna. Den delen av förslaget som innebar att även inhemska arrangemang ska rapporteras ingår inte i lagrådsremissen men utreds vidare inom regeringskansliet. Det kan alltså läggas till separat senare.

I lagrådsremissen lämnas även förslag på en ny särskild rapporteringsavgift som ska kunna tas ut om föreskrivna uppgifter om ett arrangemang inte har lämnats i rätt tid till Skatteverket.

Srf konsulterna följer naturligtvis ärendet och har fortsatt dialog med Skatteverket.

Inlägget Lagrådsremiss – nu enbart rapporteringsplikt för gränsöverskridande arrangemang dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se