Omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ett antal tidigare behandlade frågor som gäller bedömningen av om en viss tjänst som utförs exempelvis på byggarbetsplatser omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn.

Läs mer

Inlägget Omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se