Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

Läs mer

Inlägget Ändringar i K2/K3 Årsbokslut dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se