Beslut om en kortare redovisningsperiod för moms

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för hur ett beslut om kortare redovisningsperiod för moms än ett kalenderkvartal eller ett beskattningsår ska underrättas den deklarationsskyldige.

Läs mer

Inlägget Beslut om en kortare redovisningsperiod för moms dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se