Inga kontrolluppgifter för lön och pension i år

Förra året vid den här tiden skickade arbetsgivare och pensionsutbetalare ut kontrolluppgifter till alla som de betalat ut lön eller pension till. I år kommer de inte att göra det, eftersom inkomster och skatter under 2019 istället har redovisats löpande, månadsvis.

Läs mer

Inlägget Inga kontrolluppgifter för lön och pension i år dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se