Givaren beskattas när fordran avseende upplåten avverkningsrätt överlåts som gåva

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordringen på ersättning. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Givaren beskattas när fordran avseende upplåten avverkningsrätt överlåts som gåva dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se