Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Regeringen gav i november 2019 Skatteverket i uppdrag att utreda förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar (personbil klass II) vid avställning. Skatteverket redovisar nu uppdraget i en promemoria.

Läs mer

Inlägget Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se