Associationsformen anstalt i Liechtenstein motsvarar ett svenskt aktiebolag

Den liechtensteinska associationsformen anstalt, strukturerad som ett bolag, har av Högsta förvaltningsdomstolen ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Läs mer

Inlägget Associationsformen anstalt i Liechtenstein motsvarar ett svenskt aktiebolag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se