Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat ett förslag till extra ändringsbudget. Bland annat föreslås att karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och att anslaget för smittbärarpenning höjs.

Läs mer

Inlägget Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se