KPI för februari 2020 var 334,5

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,0 procent i februari 2020. Det är lägre inflationstakt jämfört med januari då inflationstakten var 1,2 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,5 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för februari 2020 var 334,5 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se