Traktamenten i byggbranschen

Skatteverket redogör i sin broschyr Traktamenten m.m. i byggbranschen för de regler som gäller från och med inkomståret 2020. Broschyren vänder sig i första hand till den som är arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbetsgivare i liknande branscher, t.ex. VVS- och elbranschen.

Läs mer

Inlägget Traktamenten i byggbranschen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se