Några fastighetsrättsliga frågor

Regeringen föreslår i en proposition ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens handläggning.

Läs mer

Inlägget Några fastighetsrättsliga frågor dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se