Bolags- och föreningsstämmor i coronatider

Regeringen föreslår i en proposition att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.

Läs mer

Inlägget Bolags- och föreningsstämmor i coronatider dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se