Behörighet för VD i ett aktiebolag att skriva under en inkomstdeklaration

Skatteverket skriver i ett ställningstagande att en VD i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om godkännande av ett deklarationsombud.

Läs mer

Inlägget Behörighet för VD i ett aktiebolag att skriva under en inkomstdeklaration dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se