KPI för mars 2020 var 333,91

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,6 procent i mars 2020. Det är lägre inflationstakt jämfört med februari då inflationstakten var 1,0 procent. Månadsförändringen från februari till mars var -0,2 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för mars 2020 var 333,91 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se