Provocerad uppsägning

En VVS-montör har avslutat sin anställning hos ett bolag. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen har föranletts av bolaget, att bolaget därvid har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden och att montörens uppsägning därför ska jämställas med en uppsägning från bolagets sida.

Läs mer

Inlägget Provocerad uppsägning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se