Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Läs mer

Inlägget Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se