Analys av penningtvättsdomar

Återkommande hantering av stora mängder kontanter bedöms i hög utsträckning av domstolarna som så kallat klandervärt risktagande, vilket kan bestraffas som näringspenningtvätt. Detta gäller oavsett om pengarnas ursprung är brottslig eller helt laglig. Det framgår av en analys av domar avseende penningtvättsbrott som Ekobrottsmyndigheten gjort.

Läs mer

Inlägget Analys av penningtvättsdomar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se