Regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och identifiera vilka regelverk som orsakar mest krångel och kostnader för småföretag samt föreslå förenklingar av sådana regelverk. Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk.

Läs mer

Inlägget Regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se