Byråanståndet förlängs till 15 juli

Med anledning av coronavirusets olika effekter kan det vara svårt för redovisningsbyråer att hinna upprätta alla deklarationer i tid. Därför har Skatteverket gjort bedömningen att de utifrån reglerna om befrielse kan låta bli att ta ut förseningsavgift så länge deklarationen lämnas senast den 15 juli 2020, det vill säga inom en månad från byråanståndets sista dag.

Läs mer

Inlägget Byråanståndet förlängs till 15 juli dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se