Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader. Dessutom höjs taket i a-kassan från dag 101.

Läs mer

Inlägget Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se