Nekad avverkning i fjällnära skog ger rätt till ersättning

Den skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det anser Mark- och miljööverdomstolen i fem prövade fall.

Läs mer

Inlägget Nekad avverkning i fjällnära skog ger rätt till ersättning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se