Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag.

Läs mer

Inlägget Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se