Skattesänkning i vissa delar av landet

Regeringen har lämnat ett förslag om en skattesänkning för boende i vissa glest befolkade områden till Lagrådet. Lagen förslås träda i kraft den 1 december 2020, men ska gälla retroaktivt för hela 2020.

Läs mer

Inlägget Skattesänkning i vissa delar av landet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se