Anståndsavgiften sänks

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kan företag ansöka om tillfälligt anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Nu sänks anståndsavgiften till 0,2 procent per kalendermånad och den tas inte ut under de sex första kalendermånaderna efter att anstånd beviljats.

Läs mer

Inlägget Anståndsavgiften sänks dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se