Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter

Regeringen föreslår ändringar i fastighetstaxeringslagen inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter 2023. Syftet med ändringarna är att bestämmelserna ska bli tydligare och enklare, att registerkvaliteten ska bli bättre samt att taxeringsvärdena fortsatt ska vara rättvisande.

Läs mer

Inlägget Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se