Stärkt skydd för minoriteten i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag som stärker minoritetsskyddet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som till exempel bostadsrättsföreningar. Förslagen gör det bland annat svårare för styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta minoritetens rätt till insyn i verksamheten.

Läs mer

Inlägget Stärkt skydd för minoriteten i aktiebolag och ekonomiska föreningar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se