Ansökan om bidrag för konsumentverksamhet

Konsumentverket fördelar organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till ideella organisationer som jobbar med konsumentfrågor.

Bidraget riktar sig till ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. Tanken är att det ska stimulera den ideella sektorn att engagera sig i frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika verksamhetsområden.

Från och med denna ansökningsomgång har Konsumentverket möjlighet att bevilja bidrag för två år. Organisationer kan nu därför välja att ansöka om bidrag för ett eller två år i taget. Ansökan sker enklast via Konsumentverkets e-tjänst. Årets ansökningsperiod är öppen mellan den 17 augusti och 30 september.

Läs mer

Inlägget Ansökan om bidrag för konsumentverksamhet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se