Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för utformning av arbetsplatser

Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. Dessutom skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete som innebär att man behöver vrida, huka eller böja sig ned.

De nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning träder i kraft den första januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.

Läs mer

Inlägget Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för utformning av arbetsplatser dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se