Förlängning av åtgärder inom sjukförsäkringsområdet

Regeringen föreslår fortsatt förlängning av åtgärderna kring karensavdrag, kompensation av höga sjuklönekostnader, krav på läkarintyg och möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning till och med den 31 december 2020.

Läs mer

Inlägget Förlängning av åtgärder inom sjukförsäkringsområdet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se