Mer grönt i höstbudgeten

Satsningarna på de gröna näringarna  i budgeten är incitament för att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsproduktionens konkurrenskraft ska stärkas och förslagen leda till en utveckling av bioekonomin.

Läs mer

Inlägget Mer grönt i höstbudgeten dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se