Justering av de nya skattereglerna för företagssektorn

Regeringen föreslår att bestämmelserna för vissa företag med koncernbidragsspärrade underskott och som träffas av den generella begränsningen av ränteavdrag ändras. Det är en justering av de nya skattereglerna för företagssektorn som infördes från 2019.

Läs mer

Inlägget Justering av de nya skattereglerna för företagssektorn dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se