Tidsgräns för expertskatt förlängs

Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås utvidgas från tre till fem år. Den utvidgade tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Läs mer

Inlägget Tidsgräns för expertskatt förlängs dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se