25% av varslade blir arbetslösa

Vårens kris har lett till att var fjärde person som varslades i mars-april har varit arbetslös någon gång under de fyra efterföljande månaderna.  Under finanskrisen var motsvarande siffra en av fem.

https://news.cision.com/se/arbetsformedlingen/r/var-fjarde-varslad-blir-arbetslos,c3203978

Inlägget 25% av varslade blir arbetslösa dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se