Förlängt omställningsstöd

Möjligheten till omställningsstöd  förlängs. EU-kommissionen har godkänt stödet för maj respektive juni och juli. Regeringen har därefter fattat beslut om delar av det remitterade förslaget så att förlängningen träder i kraft den 19 oktober.

Läs mer

Inlägget Förlängt omställningsstöd dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se