BankID godkänt som Svensk e-legitimation

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) bedömer att  BankID:s e-legitimationer uppfyller kraven för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering, enligt tillitsramverkets tillitsnivå 3.

https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/bankids-e-legitimationer-nu-godkanda-for-kvalitetsmarket-svensk-e-legitimation

Inlägget BankID godkänt som Svensk e-legitimation dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se