Överföring av personuppgifter till tredje land

EDPB har tagit fram rekommendationer om vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses tillförsäkra en likvärdig skyddsnivå.

Läs mer

Inlägget Överföring av personuppgifter till tredje land dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se