180-dagars gränsen stoppas

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp gällande nuvarande regelverks krav på bedömning vid dag 180 i ett sjukfall. Detta ska gälla retroaktivt från den 21 december till dess att tidigare aviserade lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft i mitten av mars.

Läs mer

Inlägget 180-dagars gränsen stoppas dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se