Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning

SCB:s särskilda aktivitetsmätning  av coronakrisens effekter på svensk ekonomi visar att november var den sjätte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet.

Läs mer

Inlägget Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se