Ojämn digital mognadsgrad inom offentlig förvaltning

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) har överlämnat en rapport om Sveriges digitala förvaltning till regeringen. Det är en samlad analys och bedömning av digitaliseringen utifrån DIGG:s effektmål för 2020.

Läs mer

Inlägget Ojämn digital mognadsgrad inom offentlig förvaltning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se