Förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen

Regeringen föreslår förlängning av ersättning för karensavdrag för anställda, till egenföretagare de första 14 karensdagarna,  riskgrupper och vissa anhöriga, undantag i sjukförsäkringen samt läkarintygsfri tid.

Läs mer

Inlägget Förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se