HFD om anstånd med betalning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgivit dom kring anstånd med betalning av överskjutande ingående moms när det inte finns någon moms att betala för de avsedda redovisningsperioderna.

Generated by Feedzy