Förmån vid parkering

Riksdagen har beslutat om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån som gäller fri parkering vid arbetsplatsen  till och med den 30 juni 2022. Detta ska börja gälla den 1 mars 2022.