Slopat krav på läkarintyg

Riksdagen har beslutat om en  tillfällig lag som innebär att anställda inte ska behöva styrka minskad arbetsförmåga med läkarintyg under sjuklöneperioden gällande från och med den 7 februari 2022.