Stopp för evenemangsstöd

Riksdagen avslog förslaget om evenemangsstöd för att kriterierna för evenemangsstödet bör omarbetas så att de som berörs kan få stödet snabbare och att fler kan få del av det.