Utökat omsättningsstöd

Regeringen har fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare respektive handelsbolag (inkl. kommanditbolag) med minst en fysisk person som delägare för tiden december 2021 – februari 2022.