SKV om ekonomiska föreningars momsplikt

Skatteverket (SKV) har publicerat ett ställningstagande angående under vilka förutsättningar som insatskapital utgör ersättning för tillhandahållna tjänster i ekonomiska föreningar som driver anläggningar.