Stark innovationskraft

Sverige placerar sig även i år på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index.